top of page

Hvem kan være fosterhjem?

Det er ikke nødvendig med formelle kvalifikasjoner for å bli fosterforeldre. Man bør være interessert i mennesker, tolerant, varm og utholdende. Det er lurt å ha livserfaring, gjerne erfaring med å oppdra barn, men også en forståelse av at det å oppdra andres barn kan innebære noe annet. Det er viktig å kunne samarbeide, og kunne motta veiledning.

Hvordan blir jeg fosterforelder?

Du kan ta kontakt med kommunen du bor i, med staten via BUF-etat, eller en privat aktør som 1PLUSS1. I stor grad kan man si at de ulike aktørene arbeider og tenker ganske likt, barn og ungdommene er de samme, men betingelser og oppfølging varierer ganske mye. Det er bare å ta kontakt med oss for veiledning.

Hvordan er økonomien som beredskaps- eller fosterhjem?

Av fosterforeldrene i Norge er ca 30% foreldre på heltid og 19% på deltid – det vil si at en av fosterforeldrene er hjemme på heltid/deltid for å ivareta omsorgen for barnet. Hva som utbetales årlig og månedlig pr familie er ulike regnestykker for hvert hjem. Om du tar kontakt med oss og forteller litt om ditt hjem, vil vi kunne si mer om økonomiske spørsmål.

Bruk skjemaet på forsiden for å ta kontakt med oss. Det er helt uforpliktende. Vi
 er her for å veilede og hjelpe.Tilbake til forsiden

bottom of page